Terms & Conditions

NHAT MINH ANH HOTEL

Address: 58 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Tel: (028) 62 938 938
Hotline : (028) 62 938 938
Email: Nhatminhanhhotel@gmail.com
  • Follow Us